gestiunea stocurilor

Gestiunea stocurilor

Acest serviciu oferă soluții complexe pentru gestionarea stocurilor:
– verificarea instantă a stocurilor
– stabilirea nivelelor minime și maxime de stoc
– automatizarea comenzilor pentru complectarea stocurilor